Het kan zo zijn dat een dop of plastiek er niet bij

staat maar wel kan, letop of het hardplastiek is.